Ne jemi organizatë bamirësie / jofitimprurëse / mbledhëse fondesh / OJQ,OJF. Aktivitetet tona të bamirësisë janë zhvilluar në të gjithë shqipërinë, le të kontribuojmë të  gjithë, dhe ju me ne,  të  ndjehte  dora juaj  e ngrohtë  e  përfshirë  në  integrimin tonë, për një jetë më e mirë.

Lexo me teper

Profili I Organizates


Shoqata e Personave me Aftesi te Kufizuara eshte nje bashkim vullnetaresh qe ushtron veprimtarine e saj si nje organizate e pavarur humanitare, pamvaresisht nga mosha, seksi, raca apo bindjet politike. Shoqata e Personave me Aftesi te Kufizuara (SHPAK) eshte themeluar me inisiativen  e nje grupi personash me aftesi te kufizuara ne Janar te vitit 1995 dhe eshte prezente me deget e saj ne shume qytete te Shqiperise. Ajo funksionon si person Juridik mbeshtetur ne Statutin dhe Programet e saj si dhe ligjeve ne fuqi. Ne jeten e saj 26 vjecare Shoqata e Personave me Aftesi te Kufizuara ka zhvilluar nje sere aktivitetesh, dhe ka realizuar shume projekte ne mbeshtjet te kesaj kategorie sociale qe ajo perfaqeson.Punesimi I personave me aftesi te kufizuara ne programet qe ajo ka realizuar ka qene qellimi kryesor duke u afruar atyre kualifikim dhe formimin e nevojshem. Njekohesisht nepermjet pergatitjes te stafit  ne kemi arritur te ngrejme struktuara te qendrushme  per  tu pergjigjemi kerkseave sipas nevojes dhe funksionimit te programeve.Aktivitetet tona kryesisht jane perqendruar ne projekte dhe programe te sensibilizimit, mbeshtetjes dhe ne sigurimin e sherbimeve te ndryshme ne fushen e aftesise se kufizuar, si ato te riaftesimit, shoqerizimit, edukimit, formimit professional.Shoqata e Personave me aftesi te kufizuara ka punuar dhe punon vazhdimisht per krijimin e nje legjislacioni te favorshem si dhe per sensibilizimin e opinionit public me probleme te ketij komuniteti.

Vizioni

“SHPAK”-u formua për të inkurajuar dhe lehtësuar integrimin e plotë të personave me aftësi te kufizuara në gjithë hapësirat e jetës mbi bazën e ndihmës dhe respektit reciprok, si dhe për të përmirësuar vazhdimisht kushtet e tyre sociale, ekonomike dhe shëndetsore.Gjithashtu Shoqata e Personave me Aftësi të Kufizuar vepron në fushën e mbrojtjes dhe garantimit të të drejtave të personave me aftësi të kufizuar. Vezhgon dhe kërkon përmirësimin e vazhdueshëm te  legjislacioni të favorshëm ne sherbim te PAK-ra. Sensibilizimi i opinionit publik me problemet e këtij komuniteti, janë gjithashtu në qendër të veprimterisë së shoqatës. Bashkëpunimi me shoqatat homologe brenda dhe jashtë vendit dhe integrimi me strukturat e ngjashme është një drejtim i rëndësishëm i orjentimit të shoqatës. Shpak eshte formuar me nismen e nje grupi personash me aftësi te kufizuar ne mënyrë vullnetar qe ushtron veprimtarinë e saj si  një organizat pavarur, humanitare pavarësisht nga mosha, seksi, racas apo bindjet politike. 

Misioni

SHPAK_u aspirion per integrimi e plote te personave me aftesi te kufizuar ne te gjitha hapesirat e jetes civile, nepermjet permiresimit te vazhdueshem te kushteve te tyre sociale, ekonomike dhe shendetesore, mbi bazen e ndihmes dhe respektit reciprok. Zhvillimi I kapacitetit per avancimin ne integrimin e personave me aftesi  te  kufizuar, permes afrimit  te sherbimeve dhe te burimeve te cilesise larte, si dhe permes bashkepunimit aktive me te gjitha palet me interse ne vend dhe jashte tij. Programet tone synojnë  mbështetje te  ndryshme në fushën e aftësisë së kufizuar si në ato te mbrojtjes te drejtave, riaftësimit, shoqërizimit, edukimit, formimit profesional duke kërkuar aplikimin e standarteve demokratike.

NDIHMONI NJEREZIT

Ndihmoni perosnat me aftesi te kufizuara te integrohen ne shoqeri, kane nevoje per ju...

Luarsai_309
I.Luarasi

Person me aftesi te kufizuarn, grupi i plote, eshte i vetmuar, ka nevoje per ju...

Read More
Aktiv_argetimi-1 copy
Ndihmoni ne argetimin tone

Ne kemi mnevoje te argetohemi si gjithe pjesa tjeter e shoqerise, ne sport , art, kultir, pune , shkollim...

Read More
xhengo_5
I. Xhengo 

I aksidentuar, person me aftesi te kufizuar, Ish- futboollist, ka mbaruar shkolle e larte te sporteve, kerrkon pune te ndihmoje veten dhe familjen.

Read More

Vullnetare

Jep kontributin tend,  ne ndihme te komunitetit tone, duke treguar deshire, zemer dhe ndershmeri, pa diskriminim, jo keqardhje por nxites dhe inkurajus, duke ndare me ne eksperienca frymezuese.

Dhurimi

Ke deshire te kontrbosh per shoqaten, apo indivite me aftesi te kufizuar ne  cdo lloj forme - Jepe eshte e garantuar. Ne ju mirepresim dhe ju falenderojme. 

Dëshiroj të bëj një dhurim -Kliko ketu

"Sfidat i perpallojne njerzit me kurajo dhe deshire per te realizuar misionet"

Kursi i Informatikes Online

Trajnime : Edukim Socialo-Shendetsor i perfituesit te kurseve.