Programi

Qellimi jone

 

Ndihmo personi me aftesi te kufizuar.

           “Ju na ndihmojme ne, qe ne te integrohemi ne shoqeri”.  

      Sensibilizohu, sensibilizim,  sensibilizohu .

Integrim nepermjet punes

Ne jemi duke evidentuar problemet dhe ti kthejme ato ne projekte  ne sherbim te komunitetit tone, dhe shpresojmë ne gjetjen e donatoreve dhe te  bashkëpunojmë me shoqatën analoge.

-Njëri prej tyre është organizimi i një qendre të specializuar  për rehabilitimin shëndetësor, trajnimin profesional, arsimin etj.

-Studimi i situatës ekonomike, shëndetësore dhe sociale të personave me aftësi të kufizuara në Shqipëri.

-Të vendosim kontakte dhe bashkëpunim me shoqatat e homologëve në Shqipëri dhe Evropë që e ardhmja jonë të shkojë paralelisht me personat me aftësi të kufizuara në Evropë. 

-Ne jemi duke punuar për implementimin e një projekti të zhvillimit të komunitetit në  fushe e formimit profesiona.


Raised: 7.....$
Goal: 3.......0$

Ndihmo P.A.K .me aftesi te kufizuar si dhe njerzit ne nevoje

Shoqata e PAK kerkon dhe punon  te ndertoje nje mjedisi gjithe perfshires pa bariera dhe cdo indivit te ndjehet i perfshire ne komunitetin ku jeton. Duke qene pjese e angazhimeve publike ne jete sociale, kjo shoqate afron sherbime te ndryshme si: ndihme administrative falas, edukim dhe formim profesional, edukim shendetesor, mbrojtje ligjore, realizon projekte per integrimin si dhe mundeson shkembim eksperience mes personave qe kane te njejtat probleme shendetesor dhe sociale e ekonomike.  Nje rendesi te vecate i kushton dhe mbeshtetje me ndihma humanitatre si ushqimore dhe veshembathje.

Raised: 7.......$
Goal: ..........

NDIHMO PER EDUKIM-ARSIMIM

 Shoqata organizon kurse per arsimimin e femijeve te personave me aftesi te kufizuara, femije jetim, femijet e familjeve me te ardhura te pakta si dhe te rrinj ne risk. Nepermjet ketyre kurseve organizata ka per qellim thellimin e dijeve, edukimin dhe perfshirjen me dinjitet ne shoqeri te ketyre komuniteteve.  Nje tjeter qellim eshte qe te sensibilisoje shoqerine te jete me afer problemeve te njerezve ne nevoje, duke dhene nje kontribut dhe ne arsimimin dhe edukimin e tyre. Nepermjet ketyre programeve pjesemarsit te ndihmohen me ushqime, e dhurata per te rritur deshiren per arsimim te rriten indikatoret  ne programet e kurseve. Nje teme tjeter e rendesishme eshte dhe zhvillimi i temave sociale, femijet te njihen me te drejtat e tyre, si dhe ato te kujdesit baze shendetsor.


Payment Details

donation