Home
Photo_kry-1
Mesazhi i Kryetarit
Te Dashur Miq

"SHOATA E PERSONAVE ME AFTESI TE KUFIZUARA " është një organizatë e bazuar në mbrojtje e te drejtave te personave me aftesi te kufizuara. Perpjekjet tona ne keto 25 vite, jane afrimi i shërbimeve per personat me aftesi te kufizuara ne shume drejtime. Përkushtimi ynë është që të sigurojmë dhe te luftojme vazhdimisht per integrimimin, si dhe ne  permiresimin e vazhdueshm te kushteve te tyre te jeteses. Çelësi i integrimit  dhe permiresimi i jetes tonë qëndron në zgjidhjet e problemeve ne kohe, me perpjekje pa kompromis me aktore te tjere sic jane Shteti, Shoqeria. Shqiperia, ne keto 30 vjet tranzicion i ka bere te prekeshme plaget e Personave me aftesi te kufizuara, te cilet jane ndeshur me shume probleme si pasiguria per nje jeten me te mire, ku ne vecanti pensionet e ulta perballen me nje treg ne rritje teje te ashper, mungesa e vendeve te punes te mbrojtura. Keshtu që barra e perkujdesjes ndaj tyre i bie familjes. Projektet dhe aktivitete tona të shumta kanë inkurajuar shumë personat me aftesi te kufizuara te cilet kane qene dhe jane perfituesit direkt. Shoqata po punon për të krijuar koncepte të reja per integrimin e tyre. Ne jemi të hapur për të bashkepunuar me gjithë donatoret që kërkojnë partnerë të besueshëm dhe koherent per konceptin e permiresimit  te nje epoke te re qe duam te ndertojme.    

signature
Kryetari

                                                Llazar Dako

CV Kryetarit
  •                                                                                        .                                                                                   

    Llazar Dako                                      

       Duties in Associations:   Chairman of Albania Disable People Association

 

            Personal Information:

 

F Marital Status:               Married

F Nationality:                    Albania

 F Date of birth:                 07/09/1958

F Place of Birth :             Permet

F Place of Residence:      Tirane

 

Key Work Skills:

 

Excellent communication and organization skills ability to work in team, initiative, confidentiality and creativity.

Computer skills: Microsoft Word, Excel.

English : I have good knowledge

  

  EDUCATION:

 

F 1973-1977                                              General Middle School               Permet

F 1979-1981                                                Military School                           Tirane

 

 PROFESSIONAL EXPERIENCE IN NGOs WORK:

 

F 1995 -2021`         Chairman Association:   Albania Disabled People association

F 1995-1996           Project Manager:           Project “For consolidation of our organization, funded by

  “F.SH.SH.C”

F  1996-1997          Local Coordinator:          Project “For producing of wheelchairs” funded by OXSFAM.

F1996-199             Center Direct.                  Project  ”Solidarity and Handicap”, funded by Phar–Lien-                                                                                                                                                                                -Partnerships-KE

F 1998-1999           Project Manager:           Project “Professional training people with disability”

Funded by AEDP and CRS                                                                                                      

F 2001- 2002          Project Executor :          Program” Food for Progress”, donated by MIUSA-USDA

F 2002- 2003          Project Executor:           Project “Global Food For Educational Initiative” funded by

    Mercy –USDA

F 2003-2004           Project Manager:           Project “Program for an information office for the Right of

    Disable People, funded by SOROS.

F 2004-2005           Project Executor:           Project “Food for Education” funded by MIUSA –USD

F 2006-2008            Leader            :             Project    “  For reorganization of Association “

F 2009-2012          Leader program :            "Advisory Assistance" members of society

                                                        Funded by the association Resources   

F 2013-2021        Program Coordinators:    Project “English and computer courses for disabled children and

                                                                           Orphans, and other categories, Information and social training”

                                                      Funded Mercy _ USA - For aid and Development

                              

  Training:                               

  1994  NGO-s-Businesses  

  U.N.D.P.    1995                 

Found raising   Prague   1996                 

Animator  Italy  1996
 Participated in many seminars and conferences organized at home and abroad.

Stafi i Shoqates

V-646x600
Enver Buzani
                                 N/Kryetar

Person me aftesi te kufizuar

Edmont Zoto

Sekretat 


f-Mondi1
P_feraj
Petrit Feraj
Pergjegjes Programi