Home

Projektet e Realizuara

Projektet  kryesore te realizuara janë si vijon:

1.     Projekt për konsolidimin e shoqatës (6 muaj) 1995 mbështetur nga “F.SH.SH.C.

2.      Projekt “Prezantimi i shoqatës nëpërmjet fletë-palosjes mbështetur nga “F.SH.SH.C”1997.

3.       Mbështetje me paisje lëvizëse dhe ortopedoike të antarëve të shoqatës-1996 mbështetur nga “F.SH.SH.

4.     Mbështetje me ndihma humanitare për antarët e shoqatës -1996,1997, 1998, e dhuruar nga organizatat “Mercy Internacional”USA”

5.     Pjesmarje në seminare dhe konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare të lidhura me problemet e paaftësisë dhe ato të zhvillimit shoqërisë civile.

6.     Shoqata e Personave me aftësi të kufizuar është partnere vëndas në projektin e prodhimit të karrikeve me rrota me OXFAM F.SH.D.P.

7.       Partner lokal në projektin Solidaritet dhe Handikap” në bashkëpunim me dy shoqata Italiane CiCa dhe CRIC financuar nga programi Phare-Lien Gusht 1996 -Dhjetor 1998.

8.      Projekt Eskursion “Lëvizje -Integruese”e personave me aftësi të kufizuar janar-1998 mbështëtur nga fondacioni “SOROS”.

9.     Projekt “Formim profesional të personave me aftësi të kufizuar në fushën e formimit të përgjithshëm në informatikë” në kuadër të programit për Rigjallërim të komunitetit mbështetur nga AEDP dhe CRS.

10.     Implementim te dy programeve te ushqimit me Mercy International USA dhe WFP USA 1999-2000, perfitues 3600 persona.

11.    Zbatues te progrtamit “Ushqimi Per Progres ”dhurate e Popullit dhe Qeverise Amerikane ne partneritet me organizaten Mercy –USA for Aid and Development 2002-2003..Zbatuar ne zonat Skrapar, Laç , Durres , F,Arez, Tirane, Permet, Peshkopi perfitues 7500 persona.

12.      Partner zbatuesi projektit “Ushqimit Global per Inisiative ne Arsimit “ ne Shqiperi zbatuar ne zonen e Tiranes dhe Laç.

13.    Projekt per mbeshtetjen e te rinjeve me aftesi te kufizuar ne programe te formimit professional 2003-2004 financuar nga Soros (kurse kompjuteri dhe Gjuhe angleze).

14.   Zyre Informacioni per mbrojtjen e te drejtave ligjore te personave me aftesi te kufizuar 2003-2004 financuar nga Soros.

15.   Partner zbatuesi projektit “Ushqim per Edukim  “ ne Shqiperi veprojme ne zonen e Tiranes 2004-2005.

16.     "Asistencë këshillimore për anëtarët e shoqatës", financuar nga SHPAK. ne vazhdim.

17.     Projekt :"Kurse  Anglish dhe Kompjuter per femijet e PAK dhe Jetime dhen te rrinjte ne risk mbeshtetur nga “Mercy USA.”2013-2021

18.   Programe  sociale per femijet e PAK dhe Jetime dhen te rrinjte ne risk mbeshtetur nga “Mercy USA.”2013-2021

Pamje nga Programe e Realizuara

                               1. Projekte GEEFI- FFE _USDA                                                       2.  Progame ushqimi                                                                                            3. Kurset