Project

Projekte ne te Ardhmen

E ARDHMJA E  Shoqates sone

Studime mbi gjëndjen ekonomike, shëndetsor dhe sociale të personave me aftësi të kufizuar.

Seminare dhe publicitet për sensibilizimin e strukturave, qeveritare, opinionit publik
dhe shoqatave humanitare në përkrahje të komunitetit të personave me aftësi të kufizuar.

Forcimi i lidhjeve dhe bashkëpunimet me shoqata homologe, fondacione dhe organizata
që veprojnë në Shqipëri dhe jashtë saj, si dhe integrimin në strukturat europiane dhe botërore.

Programe të zhvillimit komunitar si pjesë e saj.

Ngritja e një studio ligjore për problemet e aftësisë së kufizuar.

Gjetje e fondeve per te siguruar vazhdimesine e projekteve te realizuar.

Lexo