Project

Projekte ne te Ardhme

 E ARDHMJA:  Ne synojme rritjen e kapaciteteve te shoqates ne afrimimin e sherbimeve te kualifikuar, mbeshtetur ne eksperiencat tona me me te mire per ta berre sa ne eficente integrimin e personave me aftesi te kufizuara ne shoqeri si pjese e saj. Ky procest arrihet duke plotesuar disa kerkesa te specifikuar qe ne do te perpiqemi ti realizojme me koherence te plote

SI: 

  • Studime mbi gjëndjen ekonomike, shëndetsor dhe sociale të personave me aftësi të kufizuar.
  • Seminare dhe publicitet për sensibilizimin e strukturave, qeveritare, opinionit publik dhe shoqatave humanitare në përkrahje të komunitetit të personave me aftësi të kufizuar.
  • Forcimi i lidhjeve dhe bashkëpunimet me shoqata homologe, fondacione dhe organizataqë veprojnë në Shqipëri dhe jashtë saj, si dhe integrimin në strukturat europiane dhe botërore.
  • Pjesmarje ne programe të zhvillimit komunitar si pjesë e saj.em
  • Ngritja e një studio ligjore për problemet e aftësisë së kufizuar.
  • Gjetje e fondeve per te siguruar vazhdimesine e projekteve te realizuar.
Lexo