Programi

Sherbime sociale

Text

Mbeshtetje  Administrative

Ndihme Administrative kosiston ne: Mbeshtetjen morale e materiale, dhe ne plotesimin e kerkesave te personave me aftesi te kufizuar, te cilet kane gjithnje nevoje per ndihme dhe orientim administrativ, juridik e social. Per te kapercyer veshtiresite dhe per te suguruar nje sherbim optimal, ne kemi nevoje qe ju te kontakton me ne, dhe te na jepni informacionin ne kohe dhe te detajuar rreth kerkesave tuaja. Pra ju jeni te lutur te kontaktoni me zyren tone per te perfituar nga sherbimet qe ne afrojme per ju ne keto menyre :

Kontakt i drejtperdrejte prane zyres.
Komunikimit me telefon. 

Komunikim postar.
Kontakt I drejtperdrejte tek personi ne nevoje.
Ne mendojme se menyrat e lart permenduar do te lehtesonin ne permiresimin situates tuaj dhe do te siguronin nje sherbimi cilesor e ne çdo kohe.

Contact

Mbeshtetje Ekonomike

Mbeshtetje Ekonomike :Nisur nga niveli I ulet ekonomike financiar te personave me aftesi te kufizuara kjo jo per faji te tyre po per shkak te aftesise se kufizuar qe ata mbartin dhe te mos perfshirjes reale te tyre nga shteti dhe shoqeria ne programet e integrimit, ne afrojme sherbime te karakterit ekonomik per te zbutur disi problemet ekonomike financiare te tyre si:

 • Ndihma ushqimore.
 • Ndihma veshmbathje.
 • Mjete monetare.
 • Mjete levisese te thjeshta,

 • Karike me rrota, 
 • paterica e tjera.
 • Mjete ndihmese pamore.
 • Paisje te ndryshme ortopedike.

Integrim Social & Profesional

Objektivi kryesor i shoqates eshte puna per Integrimin Social & Profesional te personave me aftesi te kufizuar. Te gjithe njerezit jane pjese e shoqerise dhe kane nje vlere te tyren si qenie njerezoreDetyra jone eshte te ç’rrenjosim paragjykimet te evitojme perjashtimet dhe te bejme dallimin midis asaj qe shoqeria e quan paaftesi dhe qe ne te vertete eshte veten nje demtim. Per kete aresy vete persona me aftesi te kufizuar duhet te shfaqin potencialin e tyre krijues, artistik dhe intelektual dhe professional. Per te permiresuar kete situate dhe per te gjalleruar dhe vene ne eficense potencialet e tyre drejt punesimit ne moton “Pa pune s’ka Integrim” - ky fakt eshte I pranuar dhe I dukshem per te gjithe. Ata qe nuk kane nje pune, qe nuk kane nje qellim, kane te shkeputur nje structure te rendesishme te jetes se tyre. Per kete aresye shoqata ju afron shanse dhe mundesi per te bere realitet endren tuaj per te qene pjese e shoqerise dhe ka per prioritet te:

 • Afronjme mbeshtetje per promovime te krijimeve artistike.
 • Zhvillon aktivitete sportive si shah, not, pinpong, e tjera.
 • Organizojme aktivite Turistike.
 • Organizojme kurse te formimit profesional.
 • Trajnime ne fushe e Informatikes.
 • Kurse per Gjuhet e huaja.
 • Bashkepunim me tregue e punes per punesimine e personave me aftesi te kufizuar.
 • Bejme publicitet per kerkesat dhe te nevojave tuaja.     
 • Aktivitete e mesiperme do te çlirojn nga izolimi personat me aftësi të kufizuar dhe do të ndikojë dukshëm në kapërcimin e barjerave psikollogjke që mbart vetë personi i me aftësi të kufizuar dhe shoqëria.