Programi
 Ne Po punojme! 

 Shoqata e personave me aftesi te kufizuara, ne zbatim te politikave te mbeshtetur  ne progamin e saj po vazhdon me sukses disa nga projekte e nisuar si me poshte:

icon1
Kursi i Gjhuhes Angleze

Kursi i gjuhes Angleze konsiston ne permiresimin e njohurive te perfituesve. Kurset jane falas, dhe perfituesit jane femijet e personave me aftesi te kufizuar, femije jetime dhe te rrinj ne risk.


Read More
admission3
Kursi Informatikes

Kursi i Informatikes konsiston ne thellimin e njohurive te perfituesve ne perdorimin e kompjuterave me programe bashkekohorer. Kete sherbim perfituesit i marrin falas. Perfituesit kryesore jane femije te familjeve te Personave me aftesi te kufizuar, femijet jetime dhe  te rrinje ne risk.

Read More
icon2
Mbeshtetje & Asistence

 Nje kujdes te vecante shoqata i jep dhe Programeve  me karaktere ndryshme sic jane: Asistence juridio-sociale, ku perfshihen: keshillime, trajnime per njohjen e te drejtave te femijeve. Assistece psikologjike, keshilla shendetesore.

Mbeshteje me programe ndihmassh per me nevojtaret.

Read More
20181214_143600
Seminar "Te drejtate femijeve"